Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців – це збірка відповідей на найбільш поширені питання представників регіональних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині децентралізованого управління дорожнім господарством в їхніх регіонах, містах, селах та селищах.

Розроблений експертами Проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» на прохання та запити співробітників місцевих дорожніх підрозділів, Дайджест дорожніх «проблем» має чітку структуру у форматі «запитання-відповідь» за п’ятьма різними темами:
1. Закупівлі,
3. Проєктування,
2. Контроль якості,
4. Матеріали та технології,
5. Дороги комунальної власності.

При цьому більшість з тем дозволяють прояснити питання, що можуть виникнути на кожному з етапів життєвого циклу інфраструктурного проєкту в усіх замовників дорожніх робіт і послуг, у той час, як остання допомагає вирішити спірні моменти управління саме магістральними дорогами та вулицями в населених пунктах.

Поставити власне питання та отримати на нього відповідь у наступному випуску Дайджесту можете і Ви, натиснувши кнопку "ПОСТАВИТИ ВЛАСНЕ ПИТАННЯ" і заповнивши відповідну форму.

 

Проєктування

 • Роль інженера-консультанта під час розробки проектної документації – незрозуміла роль та повноваження інженера-консультанта на етапі розробки проектної документації.

  Базові послуги Інженера-консультанта які він може надавати Клієнту у відповідності до Збірника офіційних документів і роз’яснень «Ціноутворення у будівництві»:

  1. Передпроектна стадія

  Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту. Розроблення концепції Проекту. Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту. Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво. Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкту. Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і обмежень, технічних умов, складання завдання на проектування. Супровід розроблення інвестиційного проекту (у разі його розроблення).

  Розроблення та надання Замовнику попереднього звіту, який містить фінансовий аналіз та прогноз ефективності Проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації Проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного Проекту (у разі його розроблення).

  2. Конкурс на проектні роботи

  Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу.

  3. Стадія проектування

  Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником. Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації. Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій. Супровід експертизи проектної документації. Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи. Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.

  4. Конкурс на будівельні роботи

  Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу.

  У відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 08.08.2017 № 192 зі змінами, а саме зміни № 11 завдання та обов’язки інженера-консультанта, котрі стосуються розробки проектно-кошторисної документації:

  1. Провідний інженер-консультант.
  - Виступає представником інвестора (замовника) відповідно до укладеного договору в установленому законодавством порядку.
  - Консультує інвестора з питань залучення проектних, генеральних підрядних організацій.
  - Бере участь у підготовці договору підряду та контролює дотримання його положень усіма учасниками будівництва.
  - Бере участь та вносить пропозиції щодо стадійності проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту.

  2. Інженер-консультант І категорії
  - Бере участь у здійсненні проектування.
  - Відповідно до компетенції аналізує невідповідності, помилки чи пропуски в робочій документації та вживає заходи щодо їх усунення.
  - Бере участь у здійсненні авторського нагляду протягом всього періоду будівництва.

  3. Інженер-консультант ІІ категорії
  - Бере участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкту.

  4. Інженер-консультант
  - Бере участь у контролі відповідності проектним рішенням використаних матеріально-технічних ресурсів, у перевірці обсягів виконаних будівельних робіт та якості будівельних матеріалів, у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкта. Виконує завдання, визначені цим 4 розділом, під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої кваліфікації.

 • З чого складається проєктно-кошторисна документація?

  Проектно-кошторисна документація — комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

  Зміст і обсяг документації (проєктні завдання і робочі креслення, зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки і ін.) для окремих об'єктів будівництва визначаються затвердженими інструкціями з розробки проєктів і кошторисів.

  Склад проектної документації в залежності від стадії проектування визначається у відповідності до додатків ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

 • Чи має право замовник виконувати роботи з проектування об’єктів будівництва (виступати в ролі і Замовника, і Проектувальника) за рахунок коштів державного бюджету при наявності в штаті працівників з відповідними кваліфікаційними сертифікатами? Чи не має в цьому випадку конфлікту інтересів між Проектувальником та Замовником?

  Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм і правил.

  Згідно Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку від 16.05.2011 № 45, будівництва та житлово-комунального господарства України, проектувальник - юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), або фізична особа, яка згідно з законодавством має такий кваліфікаційний сертифікат (далі - сертифікований виконавець).

  Отже, фізична особа, що згідно із законодавством одержала кваліфікаційний сертифікат інженера-проєктувальника, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), має право у встановленому законодавством порядку виконувати роботи з розроблення проектної документації на будівництво об’єктів за видом робіт, визначеним кваліфікаційним сертифікатом.

  Публічною закупівлею згідно Закону України «Про публічні закупівлі» є придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. За результатом проведення закупівлі між замовником і учасником укладається договір про закупівлю – господарський договір, який передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

  Якщо відповідно до організаційно-розпорядчих документів організації-замовника на штатного працівника/працівників покладені обов’язки щодо виконання робіт, наприклад, робіт із розроблення дефектного акта та складання кошторисної документації, виконання таких робіт не є предметом публічної закупівлі, не передбачає укладення договору про закупівлю між штатним працівником/працівниками та замовником, а виконується в рамках функціональних обов’язків працівника/працівників, передбачених організаційно-розпорядчими документами організації-замовника з оплатою відповідно до штатного розпису.

  В інших випадках закупівля робіт з проєктування об’єктів будівництва здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з дотриманням принципів публічних закупівель та виходячи з наявності конкурентного середовища на закупівлю робіт із розроблення проєктної документації. При цьому замовник відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» повинен забезпечити недопущення та запобігання виникнення конфлікту інтересів між приватним інтересом працівника замовника (або будь-якої особи, що діє від імені замовника, яка залучена до закупівельного процесу або впливає на нього) та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення закупівлі.

Версія дайджеста для друку

Loading...

Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців в рамках Проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» став можливими завдяки Агентству Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). 

Зміст цього матеріалу є виключною відповідальністю CoST Ukraine і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.